Regler

Go är det äldsta spelet i världen som fortfarande spelas på samma sätt som det gjordes för mer än 2500 år sedan. Trots de enkla reglerna är spelet känt för en i princip oändlig strategisk mångfald.

Det strategiska brädspelet består av ett rutnät och spelas alltid av två spelare. Spelarna placerar omväxlande svarta och vita stenar på lediga skärningspunkter i rutnätet som vanligtvis består 19×19 linjer. Det finns även mindre spelplaner för nybörjare. När man spelar får man också lägga stenar på kanterna och hörnen av rutnätet, inte bara i skärningspunkterna med andra ord.

När en stenar har lagts ut flyttas den aldrig till en ny punkt, den kan däremot tillfångatas och avlägsnas från brädet. Målet med spelet är att kontrollera en större del av spelplanen än motståndaren.

Grundläggande regler i Go

Reglerna kan variera lite över världen, i Sverige spelar vi oftast enligt den japanska traditionen.

Spelet består alltså av 19×19 linjer, dessa linjer har 361 skärningspunkter. När man spelar så är det vartannat drag som gäller för spelarna till dess att spelet är slut. Den ena spelaren har svarta stenar och den andra har vita.

Ett vanligt parti go börjar alltid med att svart gör första draget på ett tomt bräde. Eftersom svart börjar har vit en liten nackdel. Det här kompenseras genom att spelaren med vita stenar får bonuspoäng som kallas för komi. Värdet på komi varierar mellan de olika regelsystemen. Komi anges som ett tal med en decimal. Det japanska Goförbundet höjde 2002, efter en statistisk studie, sitt komivärde från 5,5 till 6,5, i Kina används värdet 7,5.

Ett drag innebär att man lägger en sten på en ledig punkt och lyfter av eventuellt fångade stenar från brädet. Man kan också säga pass och räcka över en sten till motståndaren som fånge, då är det ett drag i sig. En intressant grej är att ett drag inte får spelas så att utgången ser ut som något tidigare drag, då riskerar spelarna nämligen att hamna i en loop som inte tar slut.

Spelet går ut på att erövra så mycket territorium som möjligt, det gör man genom att ringa in tomma skärningspunkter och motståndarstenar med sina egna stenar. Territorium och fångade motståndarstenar ger 1 poäng vardera och poängen räknas vid partiets slut.

Stenar som ligger intill varandra i samma färg kallas för sträng, en sträng kan i sin helhet fångas av motståndaren och då lyfts samtliga stenar i strängen av brädet.

Om båda spelarna passar efter varandra så får de komma överens om vilka strängar som går att fånga. När de är överens tas dessa strängar av brädet och läggs till tidigare fångade stenar och partiet anses då vara slut.

Kan spelarna inte komma överens återupptas spelet och spelarna får försöka lösa problemet utan att passa. Spelet är sedan slut när problemen är lösta och nästa på varandra följande passar kommer.