Ranking och handikapp

Go kan som sagt spelas av alla och ett mycket smart system gör att nybörjare kan möta mer avancerade spelare. Om det inte gick skulle det bli väldigt svårt för nybörjarna att utvecklas.

Det här systemet använder sig av rankingar som sedan leder till olika typer av handikapp. Genom att använda rankingsystemet kan spelare dels hitta likvärdiga spelare, eller om de vill, spelare som är sämre eller bättre beroende på vad man är ute efter.

Rankerna

I go kallas lärligsrankerna för kyu (k). De går från 30k (nybörjare) till 1k. Efter det tar mästarrankerna vid, dessa kallas för dan och går från 1d – 7d. Enligt svenska Goförbundet tar det en talangfull spelare ungefär två år att nu upp till ranken 1 dan och för att göra det måste man träna hårt.

Handikapp

Om en spelare är svagare så får den handikapp genom att den får inleda partiet med ett antal stenar redan utplacerade på brädet. För att avgöra antalet stenar använder man rankingen. Ett steg motsvarar en sten. Det vill säga, om en som är rankad 5k ska spela mot en som är rankad 9k för den som har 9k börja spelet med fyra stenar på brädet.

Det är den svagare spelaren som spelar med svart vilket innebär att hen för börja partiet. Om spelarna är lika starka så lottar man om vem ska ha vilken färg. Lottningen går till på ett lite annorlunda sätt, nämligen att den ene spelaren tar upp en handfull vita stenar och håller dem gömda i sin hand. Den andre spelaren ska då gissa om antalet stenar är udda eller jämt genom att lägga en eller två stenar på brädet. Har hen gissat rätt får hen spela med svart sten, vid en felgissning är det vit som gäller.

Vid vissa turneringar får den som gissat rätt välja färg. Om hen då väljer vit är det en signal om att man betraktar sig själv som den starkare spelaren. Det är inte fel att göra så men det är inte särskilt vanligt heller.